முக்கிய செய்திகள்

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவல்!

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வெளிநாடுகளில் பணி புரியும் இலங்கையர்களுக்கான...

புதிய செய்திகள்

Loading RSS Feed
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed