நத்தார் - புதுவருட தினங்களில் மின்வெட்டு இல்லை

டிசெம்பர் 24, 25 மற்றும் 31 ஆம் திகதிகளில் மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் திகதிகளில் மின்வெட்டு இருக்காது என மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

Dec 21, 2022 - 13:11
Mar 7, 2023 - 11:28
நத்தார் - புதுவருட தினங்களில் மின்வெட்டு இல்லை

டிசெம்பர் 24, 25 மற்றும் 31 ஆம் திகதிகளில் மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் திகதிகளில் மின்வெட்டு இருக்காது என மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

பிற சமூக ஊடக தளங்களில் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்