திலங்க சுமதிபாலவுக்கு முக்கிய பதவி

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளராக திலங்க சுமதிபால நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திலங்க சுமதிபாலவுக்கு முக்கிய பதவி

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளராக திலங்க சுமதிபால நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் மத்திய செயற்குழுவில் இது தொடர்பான தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது.