ஒரு டுவீட்டிற்கு ஆயிரம் எழுத்துக்கள்... வெளியான தகவல்

டுவிட்டரில், ஒரு டுவீட் பதிவு செய்ய 280 எழுத்துகள் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள உச்ச வரம்பு விரைவில் ஆயிரம் எழுத்துக்களாக உயர்த்தப்படலாம் என எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.

Nov 30, 2022 - 08:02
ஒரு டுவீட்டிற்கு ஆயிரம் எழுத்துக்கள்... வெளியான தகவல்

டுவிட்டரில், ஒரு டுவீட் பதிவு செய்ய 280 எழுத்துகள் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள உச்ச வரம்பு விரைவில் ஆயிரம் எழுத்துக்களாக உயர்த்தப்படலாம் என எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.

டுவிட்டர் தொடங்கிய புதிதில், ஒரு டுவீட்டிற்கு 140 எழுத்துகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் அது 280 எழுத்துகளாக உயர்த்தப்பட்டது.

பிற சமூக ஊடக தளங்களில் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்